19 maio 2011

Amar unha serea


Amar unha serea é o descubrimento do amor e da poesía por parte dun neno sensible que é quen de sacrificar o seu propio amor por axudar a outros que el considera necesitados. Un neno que é capaz de soñar unha serea para esa nena diferente e triste que el cre a máis fermosa do mundo. Un neno que prefire ser romántico e poeta antes ca nada no mundo.

1 comentario:

Anónimo dixo...

este libro me parece hermoso
por su contenido