09 febreiro 2018

Elas que din.

 Autor: Miguel Sande
Este volume recolle tres textos premiados: "Á alba pide comigo vivir", un monólogo dunha moza universitaria que queda embarazada no seu último ano de carreira. Tamén inclúe o texto "Ninguén chorou por nós", premio Rafael Dieste, estrenado en boa parte de Galicia e en Lisboa: un arrendatario histórico perde a terra que traballou toda a vida e a casa o mesmo día no que a súa filla le a tese de licenciatura na facultade. Finalmente o libro recolle unha terceira obra, "39 veces chao", un monólogo dunha muller através dun teléfono móbil; na conversa vai aparecendo a frustración dunha relación e moitas experiencias vitais.

Ningún comentario: