13 outubro 2019

Como mentir coas estatísticas do galego. 1

Se Queremos saber a manipulación non terá as mans tan cheas!

Manipular, do latín manipulare, "todo o que se pode operar coas mans" . Formado  a partir do manipulus "mans cheas"
Os sentidos figurados están ben acaídos para o tema que nos ocupa: " Tratar [un asunto] da maneira que máis convén aos propios intereses, sen ter en conta os dereitos dos demais"
 " Realizar diversas  operacións ou manobras de forma oculta para alterar ou falsear [unha cousa]". Fonte: https://portaldaspalabras.gal/dicionario/procura/manipular

 Como mentir coas estatísticas do galego. 1

 Nunha serie de entradas vannos mostrar a adulteración que, desde o goberno galego, se fai dos datos obtidos polo IGE na enquisa quinquenal de coñecemento e uso do galego

Nesta ocasión comenzaremos coa última cifra deste cartel, divulgado desde as altas instancias da Secretaría Xeral de Política Lingüística. aos poucos días de publicarse os datos do IGE. Parece que se fai referencia a que houbo un aumento, +3,95%, da lectura en galego. Polo contexto enténdese que as cifras indican incrementos dos resultados da enquisa do IGE do 2018 respecto da anterior, do 2013. Se facemos a comparativa entre os datos destas dúas enquisas sobre a lingua dos libros que lemos os galegos, vemos que non houbo cambios. O máis prudente sería afirmar que neste aspecto a situación segue igual. Entón, de onde sae esa cifra de +3,95%? Non se trata de ningún incremento, fai referencia á porcentaxe de persoas que len máis en galego que en castelán (datos 2018). A gráfica explica moi ben tanto a mentira do cartel como a febleza do mundo editorial en galego, moi condicionado por unha lei zombie, que frustra o seu potencial.
 En todo caso o mellor é ir á fonte limpa e consultar os datos da porcentaxe de persoas segundo a lingua que usan para ler libros:

Ningún comentario: