09 febreiro 2018

Os burros que comen ouro nunca serán cabalos

 
Autor: Bernardino Graña.
Editorial Sotelo Blanco.
Premino Abrente 1979.
Farsa bufonesca-carnavalesca en dous lances e un breve intermedio.

Ningún comentario: