19 maio 2011

Vento ferido

Nestes doce relatos marcados pola violencia, a soidade e o fatalismo, abrolla xa a a mirada orixinal tinguida pola necesidade de comprensión e o impulso solidario do autor. Narrativa anovadora, que busca a plena comunicación co lector e lectora para afondar nos sentimentos e na vivencia humana do tempo.

Ningún comentario: