18 marzo 2018

Os perigos de Internet


Autores: Marcos, Ramón , Debuxante e   
Sesar, Gemma  Guionista
Cómic que tenta alertar sobre ameazas na Rede para os novos. Pódese descargar : http://centros.edu.xunta.es/ceippedroantoniocervino/?q=node/458
Publicado polo Valedor do Pobo e a Consellería de Traballo e Benestar.

Ningún comentario: