03 novembro 2019

"Mercedes máis eu” é produto da colaboración entre a artista Janet Novás e a compositora Mercedes Peón.
Tras varios encontros de improvisación en contextos e espazos moi heteroxéneos, onde as dúas artistas exploran as relacións particulares que existen e que se establecen entre “a súa danza e a súa música”, xurde a necesidade e o desexo de profundizar, entender, organizar ou escribir e dedicarle un tempo de “estudo” a dita relación.
 Deste xeito, entre instrumentos, recordos, cancións e bailes, comenzan a aflorar conceptos da bagaxe de ambas e en diferentes estados de latencia. Algúns delles de gran contido socio-político: identidade, pertenza, sonoridade, creación colectiva, xénero… e subxacen na maior parte dos materiais, desde os “obxectos” musicais aos dancísticos ou biográficos. Outros, concetos somáticos ou experiencias cuánticas: trance, enerxía, vibración… e aparecen nos pulsos, os ritmos e os tonos, nas voces e nas dinámicas, nos silenzos, nas formas.


 


Ningún comentario: