09 novembro 2020

"#OGalegoNonMata".

 "#OGalegoNonMata"e #RemoveTheLimitations"

Esta é a mensaxe que está a circular por Whatsapp e otras redes sociais.

 Centos de persoas piden a Feixoo que non combata a lingua porque "O galego non mata"

Campaña #OGalegoNonMata, en Twitter, como crítica a Feixoo e o seu ataque ante a Enmenda aprobada no Congreso da reforma da Lomloe, coñecida  como a lei Celaá. 

Se a emenda aprobada polo Congreso di que "Hay que garantizar el conocimiento y la competencia en las dos lenguas cooficiales y adoptar medidas para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de ellos" preguntámonos, con cal das dúas premisas non está de acordo Núñez Feijóo? 

Lembremos que  o Consello de Europa xa chamara en decembro a atención ao goberno de Feijoo respecto do galego e da, citamos, "necesidade de protexer e normalizar a nosa lingua que ficou relegada das materias científico técnicas e dalgunhas etapas como infantil, educación especial, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial como consecuencia do Decreto de Plurilingüismo aprobado por Feijóo en 2010 ).

Información para contextualizar este tema que inflúe na Normalización do noso idioma:

O Relatorio da Comisión de Educación do Congreso, grupo de traballo que analiza, debate e vota as emendas ao proxecto de reforma da lei educativa, votou a favor este xoves de eliminar que o castelán sexa considerada unha lingua vehicular no ámbito educativo e unha lingua oficial do Estado. 

A emenda conxunta do PSOE, Unidas Podemos e ERC (que saíu adiante por 20 votos a favor, fronte a 16 en contra e 1 abstención) suprime da lei educativa (Disposición Adicional 38) a referencia ao castelán como "lingua oficial do Estado", así como de linguas "vehiculares" tanto ao castelán como as demais linguas cooficiais. 

O texto, quedaría así: "As Administracións educativas garantirán o dereito dos alumnos e as alumnas a recibir ensinos en castelán e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade coa Constitución Española, os Estatutos de Autonomía e a normativa aplicable". Deste xeito, a emenda pretende introducir a posibilidade de que as comunidades autónomas poidan determinar cal é a lingua vehicular do seu territorio no ámbito educativo.  Un paso para o recoñecemento do plurilingüismo e da plurinacionalidade do estado español.

A Mesa pola Normalización Lingüísitica insta a Xunta a aproveitar a modificación da LOMCE -que, segundo foi anunciado, eliminirá algunas das restricións ao galego- para implementar a Proposta de bases para a normalización do galego no ensino en Galiza que realizaron o pasado mes de xuño a entidade de defensa da lingua e as ANPAS, organizacións sindicais e movementos de renvación pedagóxica.

“O goberno galego non só se debe mostrar favorábel a estas modificacións”, asegura o presidente da Mesa, Marcos Maceira, “senón que debe actuar no seu propio marco legal para cumprir co sinalado polo Comité de ministros do Consello de Europa, derrogando o decreto contra o galego no ensino” ( Decreto de 2010). Maceira recorda que “a mestura da LOMCE ( Ley Wert 2013 https://praza.gal/movementos-sociais/o-rexeitamento-a-lei-wert-preve-un-berro-historico-e-unanime-este-24-o) co decreto derivou nun cóctel explosivo que na Educación Secundaria aumenta significamente a carga horaria das materias onde está vetada a presenza do galego. e que, na Educación Infantil, o uso do galego no conxunto do país está relegado a un mísero 8%”.

A entidade pola lingua solicitou unha reunión co conselleiro de educación, para presentarlle o documento elaborado conxuntamente por diversos axentes da comunidade educativa e que propón un modelo de sistema educativo no que o galego sexa a lingua vehicular e de aprendizaxe. Ten en conta aspectos básicos como a formación do profesorado e do persoal do centro e a implicación de familias e alumnado nun proceso ao que ninguén pode ficar alleo. Esta implicación concrétase na participación da comunidade educativa tanto nas equipas de normalización como na súa actividade.

Coa súa Proposta de normalización do galego no ensino en Galiza, A Mesa, movementos de renovación pedagóxica, ANPAS e organizacións sindicais queren garantir o ensino en galego e dunha perspectiva galega que, ao tempo, contribúa a mudar a situación na sociedade. O documento recolle achegas de todas as organizacións asinantes e conta cun amplo acordo para conseguir que o galego sexa a lingua vehicular do noso sistema educativo.

 Nós, como cada día                                            


                                                                                                        As linguas suman

Ningún comentario: